Pověření

DOKUMENTY

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR byla naše společnost zařazena do seznamu znaleckých ústavů ČR v oboru ekonomika v rozsahu činností, jež vyplývají ze jmenování a jež jsou v aktualizované podobě k dispozici na webových stránkách https://justice.cz/

Náš zápis

Rozhodnuti MS ČR