O nás

O SPOLEČNOSTI

Naše společnost působí na trhu jako znalecký ústav od roku 1999. Za tuto dobu jsme vytvořili pracovní tým odborníků z dlouholetou praxí a zkušenostmi v různých specializacích na ocenění různých kategorií majetku. Jsme schopni zpracovávat znalecké posudky pro potřeby rozohodování odpověných osob při řešení velmi složitých a specifických případů, které kladou vysoké nároky na odbornost a zkušenosti v souvislosti s připravovanými převody majetku různých kategorií, práv, investic, řešení sporů apod. Jedná se např. o znalecké posudky v souvislosti s realizací složitých přeměn zúčastněných společností, pro potřeby výpočtu výše náhrad za způsobenou majetkovou újmu nebo pro potřeby odborného posouzení cenových modelů tvorby transférových cen mezi propojenými i případně nepropojenými osobami. Náš znalecký ústav disponuje ke všem nabízeným znaleckým činnostem příslušnými potřebnými oprávněními, a to i v případě odborné specializace transférových cen, kterou má samostatně zapsanou, což v zásadě vylučuje možné vznášení námitek účastníků řízení týkajících se nesplnění kvalifikačních podmínek znalce pro výkon dané znalecké činnosti.