Klíčové Služby

Oceňování majetku

Pro potřeby uskutečnění změn vlastnictví, přechodu vlastnictví a pro potřeby změny kapitálové struktury.

Poradenská činnost

Poradenská činnost při finančním hodnocení investičních záměrů a projektů s různým podnikatelským zaměřením.

Realizace přeměn společností

Oceňování majetku a závazků v souvislosti s realizací přeměn společností a družstev realizovaných dle zákona č. 125/2008 Sb.

Klíčové Vlastnosti

Týmová práce

Sdružujeme tým odborníků - soudních znalců v jednotlivých specializovaných oborech, jejichž úkolem je komplexní řešení problematiky oceňování majetku ve finančních, právních, účetních a daňových souvislostech.

Strategie

Naší strategií je poskytnout klientům komplexní služby spojené s posouzením a hodnocením obchodních a kapitálových transakcí a poradenských služeb včetně realizace jejich ocenění s důrazem na vysokou úroveň poskytovaných služeb.

Pověření

Naše společnost působí na trhu jako znalecká kancelář na základě Zákona o znalcích č. 254/2019 Sb. a je zapsaná v seznamu znaleckých kanceláří vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Reference