Klíčové Služby

Oceňování majetku

Pro potřeby uskutečnění změn vlastnictví, přechodu vlastnictví a pro potřeby změny kapitálové struktury.

Analýza vztahů v rámci smluv

V rámci vztahů, které vznikají v oblasti ovládacích smluv, je znalecký ústav připraven zajistit oceňovací služby ve všech případech, kdy to vyžaduje zákon.

Realizace kombinací a přeměn společností

Pro potřeby uskutečnění změn vlastnictví, přechodu majetku u různých druhů aktiv.

Řešení specifických požadavků

Jsme partnerem daňových poradců, auditorů, likvidátorů a správců konkurzních podstat.

Klíčové Vlastnosti Firmy

Týmová práce

Sdružujeme tým odborníků - soudních znalců v jednotlivých specializovaných oborech, jejichž úkolem je komplexní řešení problematiky oceňování majetku ve finančních, právních, účetních a daňových souvislostech.

Strategie

Naší strategií je poskytnout klientům komplexní služby spojené s posouzením a hodnocením obchodních a kapitálových transakcí a poradenských služeb včetně realizace jejich ocenění s důrazem na vysokou úroveň poskytovaných služeb.

Pověření

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR byla naše společnost zařazena do seznamu znaleckých ústavů ČR v oboru ekonomika v rozsahu činností, jež vyplývají z jmenování.

Profesionální služby

Jsme si vědomi nároků kladených na naší práci, a proto je široká škála našich služeb garantována spoluprací s předními specialisty v jednotlivých oborech – soudními znalci i členy odborného týmu.

Reference